Temperatury osiągane przez nagrzewnice

Poniżej przedstawiamy tabele pokazującą temperatury osiągane przez nagrzewnice. Podczas projektowania nagrzewnic ważnym elementem, który jest brany pod uwagę, jest temperatura powietrza na wyjściu nagrzewnicy. Temperatura ta nazywana jest „delta T” lub jako symbol ΔT. W naszych nagrzewnicach powietrze nagrzewane osiąga parametry jak w tabeli poniżej.

temperatury osiągane przez nagrzewnice